ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Şartlı Sağlık Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. ŞSY programında haksahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların veya gebe/lohusa bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla ödeme yapılır.

 

ŞSY programı;Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Takip Ödemesi ile Şartlı Lohusalık Takip Ödemesinden oluşmaktadır.

Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı, haksahiplerine 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuklarını, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla,ödeme hazırlanan şartlı bir yardım programıdır. Şartlı çocuk sağlık yardımı, çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye verilir.

Sağlanan Yardımlar: 

Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı kapsamında,Sağlık Bakanlığı’nca (SB) belirlenen sağlık kontrol aylarında çocuğun takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptıran, öncelikle çocuğun annesine, çocuğun babasına veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye, çocuğun kız veya erkek olması fark etmeksizin en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar aylık35 TL yardım yapılır.

 Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvuru:

Şartlı çocuk sağlık yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lereyapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda başvurular baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.

 

Yardım başvurusu, çocuğun 72’nci ayına kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Ayrıca, çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.

 

Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, başvuru öncelikle çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda adrese dayalı nüfus kayıt sistemindebirlikte yaşadığı anlaşılan ve muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. derece akrabası olmak şartı ile şartlı sağlık yardımı başvurusu alınabilir.

 

Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez. Geçici T.C. kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan T.C. kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru alınması gerekmektedir.

 

Başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

 

Yararlanma Şartları: 

Bu yardım kapsamında haksahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.

 Şartlı çocuk sağlık yardım programından faydalanacak kişinin, 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuğu, SB’nin belirlediği takip ve izlem dönemlerinde, sağlık kontrolü yaptırması gerekmektedir. Buna göre, çocuğa yapılacak sağlık takip ve izlemler aşağıdaki gibidir;

 

0-6 yaş arası fayda sahibi çocuklar içinbebeklik dönemindeki izlemler;

 

-     1. izlem doğumda (hastaneden olmalı),

-     2. izlem ilk 48 saat içerinde (hastaneden olmalı),

-     3. izlem 3-25’nci günler arasında (aile hekimliğinden olmalı),

-     4. izlem 30-55’nci günler arası,

-     5. izlem 60-85’nci günler arasında,

-     6. izlem 90-115’nci günler arası,

-     7. izlem 120-150’nci günler arasında,

-     8. izlem 175-210’ncu günler arasında,

-     9. izlem 250-290’ncı günler arasında olmak üzere

 

bebeklik boyunca SB Sağlık Net sistemindeki toplam 9 izlem takibi bilgileridir.

 

0-6 yaş arası fayda sahibi çocuklar için çocukluk dönemindeki (12. ay ile 72.ay aralığında) izlemler;

 

-  1.(10) izlem 365-394’ncü günler arasında,

-  2. (11) izlem 481-570’nci günler arasında,

-  3. (12) izlem 661-750’nci günler arasında,

-  4. (13) izlem 841-930’ncu günler arasında,

-  5. (14) izlem 1021-1110’ncü günler arasında,

-  6. (15) izlem 1321-1530’ncü günler arasında,

-  7. (16) izlem 1681-1890’ncu günler arasında olmak üzere

 

çocukluk dönemi boyunca SBSağlıkNet Sistemi’ndeki toplam 7 izlem takibi bilgileridir.

        Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen üstte yer alan toplam 16 adet izleme göre, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden Sağlık Net takip parametreleri oluşturulmuştur. Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek para miktarları aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

           Tablodan da anlaşılacağı üzere, bebek/çocuk için toplam on altı adet izlem bulunmaktadır.

 Bunlardan birincisi, ikincisi ve üçüncüsü; bebek veya çocuğun (faydalanıcının) doğum tarihinden itibaren ilk ay içinde üç sağlık takibinden birisi yapılırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alınabilecektir. İlk aydaki üç takipten üçü yapılsa bile yine ancak bir ödeme alınabilecektir.

 Dördüncü izlem; Bebeğin/çocuğun doğum tarihinden itibaren ikinci ayın başından ikinci ayın sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Bebek/Çocuk, doğum tarihinin 2’nci ayının başından 2’nci ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırılırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

 Beşinci izlem; Bebeğin/çocuğun doğum tarihinden itibaren üçüncü ayın başından üçüncü ayın sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Bebek/Çocuk, doğum tarihinin 3’üncü ayının başından 3’üncü ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırılırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

 Altıncı izlem; Bebeğin/çocuğun doğum tarihinden itibaren 4’üncü ayın başından 4’üncü ayın sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Bebek/Çocuk, doğum tarihinin 4 üncü ayının başından 4 üncü ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırılırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

 Yedinci izlem; Bebek/Çocuk için 7’nci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 7 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 7 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için iki takip tutarı kadar (2 x 35 TL= 70 TL) ödeme alınabilecektir.

 Sekizinci izlem; Bebek/Çocuk için 8’inci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 8 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 8 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için iki takip tutarı kadar (2 x 35 TL= 70 TL) ödeme alınabilecektir.

 Dokuzuncu izlem; Bebek/Çocuk için 9’uncu izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 9 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 9 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35 TL= 140 TL) ödeme alınabilecektir.

 Onuncu izlem; Bebek/Çocuk için 10’uncu izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 10 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 10 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35 TL= 140 TL) ödeme alınabilecektir.

 On birinci izlem; Bebek/Çocuk için 11’inci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 11 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 11 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için altı takip tutarı kadar (6 x 35 TL= 210 TL) ödeme alınabilecektir.

 On ikinci izlem; Bebek/Çocuk için 12’nci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 12 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 12 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için altı takip tutarı kadar (6 x 35 TL= 210 TL) ödeme alınabilecektir.

 On üçüncü izlem; Bebek/Çocuk için 13’üncü izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 13 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 13 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için altı takip tutarı kadar (6 x 35 TL= 210 TL) ödeme alınabilecektir.

 On dördüncü izlem; Bebek/Çocuk için 14’üncü izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 14 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 14 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için on takip tutarı kadar (10 x 35 TL= 350 TL) ödeme alınabilecektir.

 On beşinci izlem; Bebek/Çocuk için 15’inci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 15 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 15 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için on iki takip tutarı kadar (12 x 35 TL= 420 TL) ödeme alınabilecektir.

 On altıncı izlem; Bebek/Çocuk için 16’ncı izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 16 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 16 numaralı takip bilgisi BSYBHS’ye geldiğinde, bu izlem için on altı takip tutarı kadar (16 x 35 TL= 560 TL) ödeme alınabilecektir.

 Şartlı çocuk sağlık yardım programından, bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar, en fazla 560 TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL, 7 izlem X 35 TL= 245 TL, 315 TL + 245 TL= 560 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

 

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olan sağlık izlem takibi aralıkları SB usul ve esasları çerçevesinde belirlenmekte olup, aralıklar üzerinde SB tarafından yapılacak değişiklikler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine yansıtılır.Fayda sahibi çocuğun sağlık takiplerinin zamanında yaptırılması, ödeme alınabilmesi için gerekli olan takip şartıdır.

 

Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı, fayda sahibi çocuğun sağlık takiplerinin tamamlanma durumuna göre ödeme yapılan şartlı bir yardım programı olup, sistemde yardım programı için haksahibi olmak düzenli ödeme almayı garantilemez.

 Yardımın Durdurulması, Feshedilmesi ve Yeniden Başlatılması:

Şartlı çocuk sağlık yardım programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından fesih edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

 

1.      Haksahibinin vefat etmesi, 

2.      Fayda sahibi çocuğun vefat etmesi,

3.      Fayda sahibi çocuğun 72 ay yaşını geçmesi,

4.      Yardımı alan hak sahibi kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

 

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, MH kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilir.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin ŞEY programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir.

 Bu durumların dışında ayrıca;

 

5.      Haksahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu,

6.      Haksahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu,

 durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Vakıf Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur.  

 Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı kesen 5 inci ve 6 ncı durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir sebepten dolayı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmemiş olan haksahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir.

 Bu durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının 1 yıl ve sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin ŞEY programına tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme her iki durumda da hesaplanmaz.

 

 

 

 

Sosyal Medya

twitterrss