Mütevelli Heyet

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın yönetim ve temsile yetkili organı Mütevelli Heyeti’dir. Vakıfların karar organları, "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir. Kararlar toplantıya katılanların salt oy çokluğu ile alınır. Eşit oy olması durumunda Vakıf başkanının oyu 2 oy olarak kabul edilmektedir.(Vakıf resmi Senedi, Md.11).

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ATANMIŞ ÜYELER

İL MERKEZLERİNDE

İLÇELERDE

Vali (Vakıf Başkanı)

Kaymakam (Vakıf Başkanı)

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Defterdar

Mal Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

İl Sağlık Müdürü

Sağlık Grup Başkanı

İl Tarım Müdürü

İlçe Tarım Müdürü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü
(İl SHÇEK Müdürü)

 

İl Müftüsü

İlçe Müftüsü

 

 

 

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİLMİŞ ÜYELER

İL MERKEZLERİNDE

İLÇELERDE

Mahalle Muhtarı

(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Mahalle Muhtarı

(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Mahalle Muhtarı

(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Mahalle Muhtarı

(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

STK Temsilcileri

(Kendi aralarından seçecekleri iki kişi)

STK Temsilcileri

(Kendi aralarından seçecekleri bir kişi)

Hayırsever Vatandaşlar

(İl genel meclisinin seçeceği iki kişi)

Hayırsever Vatandaşlar

(Vakıf Başkanın teklifi Valinin onayı ile atanacak iki kişi)

 Not: Büyükşehir statüsünde olan İllerde Köyler Mahalle olarak değiştiğinden dolayı Büyükşehir statüsünde olan illerde Köy Muhtarı yerine 2 Mahalle Muhtarı kendi aralarında seçtikleri iki kişi Vakıf Mütevelli Heyetinde yer almaktadır.

 

Sosyal Medya

twitterrss