MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

 Muhtaç Asker Ailesi Yardımı programına ilişkin usul ve esaslar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 20.06.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı kararı ile uygun görülerek, 25.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

MAAY programında, şartları sağlayan haksahibi kişilere, aylık 275 TL olmak üzere her iki ayda bir 550 TL düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

 

 

Hanede birden fazla asker olması durumunda, her bir asker için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir asker için ayrı ödeme oluşturulur. 

Başvuru:

MAAY programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik,ehliyet veya pasaport dışında,askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.

 

MAAY programına başvuru, sırasıyla askerin resmi nikâhlı eşi, asker evli değilse önce annesi, o da yoksa babası tarafından yapılır. Hâlihazırda asker olan kişi başvuru yapamaz. Başvuru, tercihen hak sahibinin kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.

 SYDV’lere yapılan başvurunun Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilebilmesi için, askerde olan kişinin “Sevk Tarihi” bilgisinin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemini  üzerinden görüntülenebiliyor olması gerekmektedir Sevk tarihi bilgisi görüntülenemeyen kayıtlar başvuru Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde başvuruldu konumunda kalır ve Vakıf Mütevelli Heyetine aktarılamaz. Ayrıca, başvuru sırasında Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz. 

Yararlanma Şartları:

Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin,hâlihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.

 Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun "Sevk Edildi, Katılım Bekleniyor" veya "Silah Altında" olması gerekmektedir. Askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.

 Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından dolayı, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.

Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.

Asker Eşine İlişkin Koşullar:

MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikâhlı eşin başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikâhlı eş bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.

 Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikâhı olmayan, hâlihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren kişi ile resmi nikâhlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir.

Asker Anne ve Babasına İlişkin Koşullar:

      MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli değilse veya resmi nikâhlıeşi yoksa sırasıyla anası, ana yoksa babası faydalandırılır. 

         Askerin anne veya babasının bu yardımdan faydalanması için, asker ile anne veya babasının aynı hanede yaşıyor olması şartı aranmaz. Ancak, bekâr askerin anne ve babası resmi olarak boşanmışsa, asker resmi olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) bu yardım programından o kişi faydalanır.

            Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması:

MAAY programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde,yardımın Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından fesih edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında  Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

1.      Askerlik görevi yapmakta olan kişinin resmi olarak askerlik görevinin bitmesi,

2.      Askerlik görevi yapmakta olan kişinin vefatı,

3.      Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı,

4.      Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse,ödeme kaldığı yerden devam eder),

5.      Sevk tarihi gelmiş olan bir yardım için katılım tarihi zamanaşımı parametresi (12 ay-36 ay arası) içerisinde katılım tarihi bilgisinin gelmemiş olması,

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse,MAAY programı, MH kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilir.

         Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin MAAY programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir.

Asker olan kişi vefat ederse (2 numaralı durum), yardım programı ölüm tarihinden itibaren sona erer. Askerin eşinin vefat etmesi halinde ise, askerin anne veya babası yaşıyorsa, şartları sağlamaları kaydıyla, yardım programı sırasıyla önce anneye ve sonra babaya olmak üzere, başvuruları yeniden alınmak kaydıyla, kaldığı yerden devam ettirilir.

 Ayrıca,üstte açıklanan durumların dışında;

6.      Askerin kaçak durumda olması, hüküm giymesi veya hava değişimi raporu alarak istirahatte olması,

7.      Yardımdan askerin eşi faydalanıyorsa; askerin eşinin sosyal güvenceye sahip olması,

8.      Yardımdan anne veya baba faydalanıyorsa; anne veya babadan birisinin sosyal güvenceli olması,

            durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, MAAY programı, MH kararı aranmaksızın,  Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur. 

 Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde,MAAY programı geçici olarak durdurulan durumlarının ortadan kalktığının BSYBHS tarafından tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı heyet tarafından feshedilmemiş olan ve yardım şartlarını halen karşılayan haksahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir. Ancak, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme hesaplanmaz. 

 

 

 

Sosyal Medya

twitterrss